පරිශීලක සාකච්ඡාව:HIH SHANAKA

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ජෛව vs ෙෙජව[සංස්කරණය]

වැරදියි නේ. --Lee (talk) 11:19, 12 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)

පාළි ද හෙළද සකුද? විකිපීඩියාව ඇත්තේ භාෂා ශෝධනාගාරයක් ලෙසින් භාවිතා කිරීමට නොවේ (මගේ අදහස). ජන භාවිතයේ ඇති ඕනෑම වදනක් මෙහි භාවිතා කල හැකියි. යළියොමු භාවිතා කල හැකියි වචන කිහිපයක් තිබේ නම්. ---ශ්වෙත (talk) 11:52, 12 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
මොහු කරන්නේ ලිපි විනාශ කිරීමක් ද? --Lee (talk) 12:23, 12 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
User blocked due to account being used for vandalism only. --Lee (talk) 08:48, 14 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:HIH_SHANAKA&oldid=226163" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි