පරිශීලක සාකච්ඡාව:Example~siwiki

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි[සංස්කරණය]

08:11, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

Renamed[සංස්කරණය]

11:02, 19 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)