පරිශීලක සාකච්ඡාව:203.143.41.77

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Welcome[සංස්කරණය]

Welcome!

Hello, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions, such as the one you made to මනෝ විශ්ලේෂණවාදය. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages you might like to see:

You are welcome to continue editing articles without logging in, but many editors recommend that you create an account. Doing so is free, requires no personal information, and provides several benefits such as the ability to create articles. For a full outline and explanation of the benefits that come with creating an account, please see this page. If you edit without a username, your IP address (203.143.41.77) is used to identify you instead.

In any case, I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your comments on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your IP address (or username if you're logged in) and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask me on my talk page, or ask your question and then place {{helpme}} before the question on this page. Again, welcome! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:05, 15 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

ආයුබෝවන් කීම[සංස්කරණය]

නවකයෙකුට ආයුබෝවන් කියන කොට {{ආයුබෝවන්}} කියන එක වැරදියි. හරි විදිහ තමයි {{subst:ආයුබෝවන්}} යන්න. අනෙක් එක ....ලියාපදිංචි වුනා නම් හොඳයි නේද --- ශ්වෙත (talk) 15:04, 8 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

මට බෑ. --203.143.41.77 10:39, 29 මාර්තු 2013 (යූටීසී)

මෙම සංවාද පිටුව අයත් වන්නේ තවමත් ගිණුමක් තනා නැති හෝ එසේ කොට එනමුදු එය භාවිතා නොකරන හෝ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකුටය.

එබැවින්, ඔහු/ඇය හැඳින්වීමට සංඛ්‍යාත්මක IP ලිපිනය භාවිතා කිරීමට අප හට සිදුවේ. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මෙවැනි IP ලිපිනයක් හවුලේ පරිහරණය කරනවා විය හැක. ඔබ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකු නම් හා ඔබ පිළිබඳ අනනුකූල පරිකථනයන් සිදුවෙන බවක් ඔබට හැ‍ඟේ නම්, අනෙකුත් නිර්නාමික පරිශීලකයන් හා සමග මෙවැනි සංකූලතා ඇතිවීම වලක්වනු වස්, කරුණාකර ගිණුමක් තැනීමට හෝ ප්‍රවිෂ්ට වීමට කාරුණික වන්න.