පරිශීලක සාකච්ඡාව:123.231.42.48

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හලෝ.... -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:01, 9 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]

අභ්‍යවකාශ ෂටලය Deleted. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:11, 9 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]

සොක්තා කෝහ්හි කුඹල් කර්මාන්තය DELETED. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:16, 9 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]


මාස් සර්වේයර් deleted. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:17, 9 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]


මෙම සංවාද පිටුව අයත් වන්නේ තවමත් ගිණුමක් තනා නැති හෝ එසේ කොට එනමුදු එය භාවිතා නොකරන හෝ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකුටය.

එබැවින්, ඔහු/ඇය හැඳින්වීමට සංඛ්‍යාත්මක IP ලිපිනය භාවිතා කිරීමට අප හට සිදුවේ. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මෙවැනි IP ලිපිනයක් හවුලේ පරිහරණය කරනවා විය හැක. ඔබ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකු නම් හා ඔබ පිළිබඳ අනනුකූල පරිකථනයන් සිදුවෙන බවක් ඔබට හැ‍ඟේ නම්, අනෙකුත් නිර්නාමික පරිශීලකයන් හා සමග මෙවැනි සංකූලතා ඇතිවීම වලක්වනු වස්, කරුණාකර ගිණුමක් තැනීමට හෝ ප්‍රවිෂ්ට වීමට කාරුණික වන්න.