පරිශීලක සාකච්ඡාව:(sureshika).IRQE.UOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිලිගනිමු ! Singhalawap 09:05, 17 මැයි 2010 (යූටීසී)