පරිශීලක සාකච්ඡාව:(mnpnilu).IRQUE.UOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:27, 3 ජූනි 2010 (යූටීසී)

සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය[සංස්කරණය]

Seems you are interesting to "සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලය". Great. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:42, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)