පරිශීලක සාකච්ඡාව:(Dilrukshi).IRQUE.UOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:31, 26 මැයි 2010 (යූටීසී)