පරිශීලක:UBX/Twinkleadmin

    විකිපීඩියා වෙතින්
    Police man Twinkle Head.svg මෙම පරිශීලකයා Twinkle භාවිතයෙන් පරිපාලක කටයුතු සිදු කරයි!
    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:UBX/Twinkleadmin&oldid=137007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි