පරිශීලක:UBX/Twinkle3

    විකිපීඩියා වෙතින්
    Police man Twinkle Head.svg This user reports vandalism in the blink of an eye with Twinkle!
    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:UBX/Twinkle3&oldid=136875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි