පරිශීලක:UBX/Twinkle2

    විකිපීඩියා වෙතින්
    This user reverts vandalism in the blink of an eye with Twinkle!
    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:UBX/Twinkle2&oldid=136874" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි