පරිශීලක:Nirupama.IRQUE.UOC

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-2 මෙම පරිශීලකයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මධ්‍යස්ථිත මට්ටමකින් දායකත්වය දැක්විය හැක .
Dharma wheel.svg මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි

I'm D.Nirupama Dilrukshi.I live in Sella Kataragama.I'm final year undergraduate of Faculty of Arts,University of Colombo.I'm studied at ST. Thomas Girls High School in Matara.

මගේ දායකත්‍වය[edit]


අපේ මිතුරු කැළ[edit]

Irque logo.jpg මෙම පරිශීලකයා Student.IRQUE.UOC සාමාජිකයෙකි