පරිශීලක:Mithridates

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Skill box with Babel templates:

Sysop en la Ido Wikipedio. Uzanto en la Angla. Anke sysop en la Galbijim Wiki por exterlandani en Korea. Venez a la Angla o Ido Wikipedio por skribar mesajo a me.

Sysop in the Ido Wikipedia, and user in the English Wikipedia. I'm also a sysop in the Galbijim Wiki for expats in Korea. Come to the English or Ido Wikipedia to leave me a message.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Mithridates&oldid=8021" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි