පරිණාමයේ අරමුණ බුද්ධිමත් ජීවීන් බිහිකිරීමද

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search