පද්මාවත්

විකිපීඩියා වෙතින්
"Queen Nagmati rashly asks her new parrot who is more beautiful, she or his former owner Princess Padmavati of Sri Lanka. Naturally, she gets a displeasing answer." An illustrated manuscript of Padmavat, c. 1750[1]

Padmavat (or Padmawat) is an epic poem written in 1540 by Sufi poet Malik Muhammad Jayasi,[2] who wrote it in the Hindustani language of Awadhi,[3][4] and originally in the Persian Nastaʿlīq script.[5] It is the oldest extant text among the important works in Awadhi.[6] A famous piece of Sufi literature from the period, it relates an allegorical fictional story about the Delhi Sultan Alauddin Khalji's desire for the titular Padmavati, the Queen of Chittor.[7] Alauddin Khalji and Padmavati's husband Ratan Sen are historical figures, whereas Padmavati is a fictional character.[8]

References[සංස්කරණය]

  1. "Homer on the Ganges". The Library of Congress. සම්ප්‍රවේශය 12 October 2017.
  2. "Absurdity of epic proportions: Are people aware of the content in Jayasi's Padmavat?".
  3. Padmavati isn’t history, so what’s all the fuss about?
  4. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; business නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
  5. Ramya Sreenivasan 2017, පිටු අංකය: 30.
  6. Meyer, William Stevenson; Burn, Richard; Cotton, James Sutherland; Risley, Herbert Hope (1909). "Vernacular Literature". The Imperial Gazetteer of India. Vol. 2. Oxford University Press. pp. 430–431. සම්ප්‍රවේශය 2009-04-06.
  7. "'Padmavat' reminds us that a major casualty of the gory Rajput conflicts were Rajput women".
  8. Asher, Catherine B.; Talbot, Cynthia (2006). India Before Europe (ඉංග්‍රීසි බසින්). Cambridge University Press. p. 106. ISBN 9780521809047.

Bibliography[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පද්මාවත්&oldid=476520" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි