පද්මාවත්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
"Queen Nagmati rashly asks her new parrot who is more beautiful, she or his former owner Princess Padmavati of Sri Lanka. Naturally, she gets a displeasing answer." An illustrated manuscript of Padmavat, c. 1750[1]

Padmavat (or Padmawat) is an epic poem written in 1540 by Sufi poet Malik Muhammad Jayasi,[2] who wrote it in the Hindustani language of Awadhi,[3][4] and originally in the Persian Nastaʿlīq script.[5] It is the oldest extant text among the important works in Awadhi.[6] A famous piece of Sufi literature from the period, it relates an allegorical fictional story about the Delhi Sultan Alauddin Khalji's desire for the titular Padmavati, the Queen of Chittor.[7] Alauddin Khalji and Padmavati's husband Ratan Sen are historical figures, whereas Padmavati is a fictional character.[8]

References[සංස්කරණය]

  1. "Homer on the Ganges". The Library of Congress. සම්ප්‍රවේශය 12 October 2017.
  2. "Absurdity of epic proportions: Are people aware of the content in Jayasi's Padmavat?".
  3. Padmavati isn’t history, so what’s all the fuss about?
  4. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; business නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
  5. Ramya Sreenivasan 2017, පිටු අංකය: 30.
  6. Meyer, William Stevenson; Burn, Richard; Cotton, James Sutherland; Risley, Herbert Hope (1909). "Vernacular Literature". The Imperial Gazetteer of India. Vol. 2. Oxford University Press. pp. 430–431. සම්ප්‍රවේශය 2009-04-06.
  7. "'Padmavat' reminds us that a major casualty of the gory Rajput conflicts were Rajput women".
  8. Asher, Catherine B.; Talbot, Cynthia (2006). India Before Europe (ඉංග්‍රීසි බසින්). Cambridge University Press. p. 106. ISBN 9780521809047.

Bibliography[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පද්මාවත්&oldid=476520" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි