නූවාක්චොට්-සුඩ් කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්

නූවාක්චොට්-සුඩ් යනු මොරිටේනියාවේ කලාපයකි . එය මොරිටේනියාවේ අගනුවර වන නූවාක්චොට් හි දකුණු දෙපාර්තමේන්තු තුනෙන් සමන්විත වේ: අරෆත්, එල් මිනා සහ රියාඩ්.[1] එහි මූලස්ථානය අරෆත් හි පිහිටා ඇති අතර නූවාක්චොට්හි ගැඹුරු ජල වරාය එහි දේශසීමා තුළ පිහිටා ඇත.

නූවාක්චොට්-සුඩ් නිර්මාණය කරන ලද්දේ 2014 නොවැම්බර් 25 වන දින නූවාක්චොට් කලාපය නව කලාප තුනකට බෙදී ගිය අවස්ථාවේදීය. [2] එහි වාලි හෙවත් ආණ්ඩුකාරවරයා රබ්බු ඕල්ඩ් බූනෙන්නා ය.[3]

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

  1. "Nouakchott donne naissance à trois Wilaya". MauriWeb. 25 November 2014. 15 July 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 14 June 2015.
  2. "Mauritanie: la capitale Nouakchott, sera découpée en trois wilayas". Alakhbar. 26 November 2014. සම්ප්‍රවේශය 14 June 2015.
  3. "Les trois wali de Nouakchott connus". le calame. 12 December 2014. සම්ප්‍රවේශය 14 June 2015.