නාගයා පිළිබඳ මූලික අයිතිවාසිකම් සිද්ධිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විෂ දළ ගැලවූ නාගයෙකු සමග සිටි නාටිකාංගනාවක් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා ඉන් පසු ඇත්වූ සිද්ධි දාමයයි.

වැඩිදුර කියවීම්[සංස්කරණය]