නාගයා

විකිපීඩියා වෙතින්
නාගයා
නාගයා ගේ පෙණය
නාගයා ගේ පෙණය
නාගයා

සර්පයෙකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නාගයා&oldid=489114" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි