නගරාධිපති

විකිපීඩියා වෙතින්

නගරාධිපති යනු නගරයක ප්‍රධානියාය්ය ය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නගරාධිපති&oldid=538970" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි