ධම්මපදට්ඨකථා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඩම්මපදයහි ඇත්තා වු අපහසු පාලි වචන සදහා අර්ත දක්වනු පිනිස අනුරපුර සමයේදි රචනා කර ඇත.හෙල අටුවා මේ ගනයට අයත් වේ.දම්පියාඅටුවාව, දනට ඉතිරිව ඇති එක් අට්ට කතාවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ධම්මපදට්ඨකථා&oldid=284194" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි