ධනු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ධනු
Sagittarius, the Archer
S ari.gif
S tau.gif
S gem.gif
S can.gif
S leo.gif
S vir.gif
S lib.gif
S sco.gif
S sag.gif
S cap.gif
S aqu.gif
S pis.gif
Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra
Scorpio Sagittarius Capricorn AquariusPisces
Astrology portal Astrology project

රාශි චක්‍රයේ 9 වැන්න ධනු () වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ධනු&oldid=203288" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි