ද සන්ඩේ ටයිම්ස් (ශ්‍රී ලංකාව)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

Warning: Display title "<i>ද සන්ඩේ ටයිම්ස්</i> (<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]&#32;<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]]<span id="FormattingError"/><strong class="error">Character not recognized by string_index</strong>[[ප්‍රවර්ගය:Pages with incorrect formatting templates use]])" was ignored since it is not equivalent to the page's actual title.

ද සන්ඩේ ටයිම්ස්
Sunday Times Sri lanka logo.jpg
වර්ගය සතිපතා පුවත්පත
ආකෘතිය පුළුල්පිටු
අයිතිකරු සීමාසහිත විජය පුවත්පත් සමාගම
ඇරඹුනේ 1991
දේශපාලන නැඹුරුතාවය මධ්‍යස්ථවාදී
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලස්ථානය අංක. 48, පාක් වීදිය, කොළඹ2, ශ්‍රී ලංකාව
සංසරණය 330,000[1]
නිල වෙබ්අඩවිය ද සන්ඩේ ටයිම්ස්


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය කරන්න]