දෙවන එලිසබෙත් රැජින (එක්සත් රාජධානිය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Elizabeth II
Queen of the United Kingdom, Canada, ඕස්ට්‍රේලියාව and the other Commonwealth realms
Elizabeth II in 2007
රාජ්‍ය සමය6 February 1952 – present
අභිෂේකය2 June 1953
පූර්වප්‍රාප්තිකයාGeorge VI
Heir apparentCharles, Prince of Wales
වල්ලභයාPrince Philip, Duke of Edinburgh
දරුවන්
Detail
Charles, Prince of Wales
Anne, Princess Royal
Prince Andrew, Duke of York
Prince Edward, Earl of Wessex
සම්පූර්ණ නාමය
Elizabeth Alexandra Mary
වංශයHouse of Windsor
පියාGeorge VI
මවElizabeth Bowes-Lyon
ආගමChurch of England, Church of Scotland
අත්සනElizabeth IIගේ අත්සන

References[සංස්කරණය]

Further reading[සංස්කරණය]

 • Allison, Ronald; The Queen: 50 Years - A Celebration; HarperCollins UK (October 1, 2001) (ISBN 0004140788)
 • Bond, Jennie (2006). Elizabeth: Eighty Glorious Years. London: Carlton Publishing Group. ISBN 10-1-8442-360-7; 13-978-1-8442-360-9
 • Bousfield, Arthur; Toffoli, Gary (2002). Fifty Years the Queen - A Tribute to Elizabeth II on Her Golden Jubilee. Hamilton: Dundurn Press. ISBN 9781550023602.
 • Brandreth, Gyles (2004). Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage. London: Century. ISBN 0-7126-6103-4
 • Erickson, Carolly; Lillibet: An Intimate Portrait of Elizabeth II; St. Martin's Press; 1st edition (January 26, 2004) (ISBN 0312287348)
 • Lacey, Robert (2002). Royal: Her Majesty Queen Elizabeth II. London: Little, Brown. ISBN 0748104097.
 • Lacey, Robert; Monarch: The Life and Reign of Elizabeth II; Free Press (May 6, 2003) (ISBN 0743236696)
 • Noakes, Michael & Noakes, Vivien; The Daily Life of the Queen: An Artist's Diary; Trafalgar Square (2001) (ISBN 009186982X)
 • Pimlott, Ben; The Queen: Elizabeth II and the Monarchy; Harper Collins;revised edition (2007) (ISBN 0-007-11436-2)
 • Roberts, Andrew (2000) The House of Windsor. (Edited by Antonia Fraser) London: Cassell & Co. ISBN 0304354066
 • Waller, Maureen; Sovereign Ladies: Sex, Sacrifice, and Power. The Six Reigning Queens of England; New York, St. Martin's Press (2006) (ISBN 0-312-33801-5)
 • Jubilee A Celebration of 50 Years of the Reign of Her Majesty Queen Elizabeth II; Cassell & Co (2002) (ASIN B000BMS0UE)

External links[සංස්කරණය]

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත: