දෙතිස් වධ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙතිස් වධය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ රජසමයේ භාවිත වී ඇති[තහවුරු කරන්න] දණ්ඩන ක්‍රම තිස් දෙකක් වේ. ඊට පහත සඳහන් වධ දෙතිස ඇතුළත් වෙයි. [1]

 1. වේවැල් පහර 400 ක් තැලීම.
 2. කස පහර 500 ක් තැලීම.
 3. අත් කැපීම.
 4. පා කැපීම.
 5. අත් පා කැපීම.
 6. කන් කැපීම.
 7. නාසය කැපීම.
 8. කන් නාසා කැපුම.
 9. ඉස් කබල උගුලුවා කාඩි දිය දැමීම.
 10. හිසේ හම උගුලුවා බොරළු දැමීම.
 11. අඬුවෙන් කට හරවා පහන් වැටි දැමීම, රාහුමුඛ වධය.
 12. ගිනිදැල් දැමීම, ජෝතිමාලක වධය.
 13. දෙඅත් ගින ලෑම, හත්ථපජ්ජෝතින වධය.
 14. කටියෙහි පටන් හම ඉඟිලීම, පාරකත්තික වධය.
 15. තනපත්තෙහි පටන් හම ගලවා හිස ගහලන,චීරක වාචික නම් වධය.
 16. දෙදන, දෙවැලමිට අල්වා යපන් ගසා යකඩ උල හීඳුවීමේ, පණ්‍යෙක නම් වධය.
 17. යකඩ බිලීකටුවෙහි එල්වන්නාවූ, බලිස මාංසික වධය.
 18. කහවණු මෙන් මස් කපා හරින, කහාපණ වධය.
 19. ශරීරය කොටා ක්ෂාර ලුණු දමන, ඛාරාපතච්ඡික වධය.
 20. බිම හොවා කණෙහි යවුල් ගසා පාදයෙන් කරකවන පලීඝ පරිවෘත්තික වධය.
 21. ඇටමස් තලා පිදුරු බිස්සක් මෙන් කරන පලාප පීඨක වධය.
 22. රත්කළ තෙල් ඉසීමේ වධය.
 23. බල්ලන් ලවා කැවීමේ වධය.
 24. කඩුවෙන් හිස සිඳීමේ වධය.
 25. වධ බෙරයෙහි ලෑමේ වධය.
 26. දිවස් හුල හිඳවීමේ වධය.
 27. යටිපලු ඉරා ලුණු දැමීමේ වධය.
 28. උණුකළ තෙල් කටාරමේ ලෑමේ වධය.
 29. අඬුවෙන් දිව ඇද ලුණු වතුර ලීමේ වධය.
 30. වෑයෙන් හතරැස් කිරීමේ වධය.
 31. ඇස් උගුලුවා ලීමේ වධය.
 32. මස් ලොඹුවේ තබා ශරීරය කැට කැට කොට කැපීමේ වධය.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. මාඉටිපේ , සිරිසේන. (1981). ගුණසේන සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය. කොළඹ: ගුණසේන, 148 පි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙතිස්_වධ&oldid=422839" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි