දින දසුන් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මෙය දින දසුන් ලැයිස්තුවක් ය.

දින දසුන් ලැයිස්තුව [සංස්කරණය]

නම වර්ගය කාණ්ඩය හඳුන්වාදීම භාවිතය සටහන්
Julian calendar solar Roman 45 BC බටහිර ලෝකය Revision of the Roman Republican calendar, in use in the Roman Empire and the Christian Middle Ages, and remains in use as liturgical calendar of Eastern Orthodox Churches.
Gregorian calendar solar Julian-derived 1582 ලොව පුරා Introduced as a reform of the Julian calendar in the Roman Catholic church, since the 20th century in de facto use worldwide.

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දින_දසුන්_ලැයිස්තුව&oldid=653439" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි