ද්වාරය:ජීව විද්‍යාව/තෝරාගත් ලිපිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මයිටොකොන්ඩ්‍රියා

Animal mitochondrion diagram en (edit).svg

මයිට්‍රොකොන්ඩ්‍රියා වනාහි සෛලීය ශ්වසනයෙන් සෛලයට අවැසි ශක්තිය හෙවත් ATP නිපදවන ඉන්ද්‍රිකාවකි. සෛල තුළ ජව පොළවල් සේ ද මෙය හැඳින්වේ.

සෛල ප්ලාස්මය පූරකයේ විසිරී ඇති මෙය පටල දෙකකින් වටවූ කුඩා ඉන්‍ද්‍රියිකාවකි. හැඩය ගෝලාකර හෝ දණ්ඩාකාර හෝ ඕවලාකාර වේ. පිටත හා ඇතුලත ලෙස වූ පටල දෙක අතර අන්තර්පටල අවකාශයක් ඇත. අභ්‍යන්තර පටලයේ ඇති රැලිති ස්වභාවයන් (නැමීම් කොටස්) ‘මියර‘ නම් වේ. වටවූ කොටස පූරකය හෙවත් මජ්ජාව නම් වේ. එතුල 70s වර්ගයේ රයිබසෝම, න්‍යෂ්ටික අම්ල හා සෛලීය ශ්වසනයේ කෙබ් චක්‍රයට අවැසි එන්සයිම ඇත. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ස්‍වයං ප්‍රතිවලිත ඉන්ද්‍රිකාවකි.

තව දුරටත් කියවන්න...