දබරැඟිල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්

දබරැඟිල්ල, (තර්ජනාංගුලිය හා රණැඟිල්ල ලෙසින්ද හැඳින්වෙන), යනු මානව අතක දෙවන ඇඟිල්ලයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දබරැඟිල්ල&oldid=168308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි