තුඹ කරවිල

විකිපීඩියා වෙතින්
අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු තුඹ කරවිල එකතුවක්, ශ්‍රී ලංකාවේ.
තුඹ කරවිල

තුඹ කරවිල එළවළුවක් මෙන්ම ඖෂධීයක් ලෙසත් භාවිතා කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තුඹ_කරවිල&oldid=486028" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි