තාත්වික විශ්ලේෂණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තාත්වික විශ්ලේෂණය යනු තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකය සමග සම්බන්ධ වන ගණිතමය විශ්ලේෂණයේ කොටසකි. එය අභිසරණය හා තාත්වික සංඛ්‍යා අනුක්‍රමවල සීමා, තාත්වික සංඛ්‍යාවල කලනය, සන්තතිය හා තාත්වික ලෙස අගයන ශ්‍රිතවලට අදාල ගුණ ඇතුලුව, තාත්වික ශ්‍රිත හා අනුක්‍රම වල විශ්ලේෂණික ගුණ සමග සම්බන්ධ වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාත්වික_විශ්ලේෂණය&oldid=469340" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි