ඩෙල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඩෙල්, සමාගම.
වර්ගයපොදු සමාගමකි
ස්ථාපිතයAustin, Texas
November 4, 1984
ප්‍රාරම්භකMichael Dell
මූලස්ථානය1 Dell Way
Round Rock, Texas, US
සේවා සරියWorldwide
ප්‍රධාන පුද්ගලයන්Michael Dell
(Chairman & CEO)
කර්මාන්තයComputer Systems
Computer Peripherals
Computer Software
IT consulting
IT services
නිෂ්පාදිතයන්Desktops
Servers
Notebooks
Netbooks
Peripherals
Printers
Televisions
Scanners
Storage
Smart Phones
ආදායම US$ 61.49 billion (FY 2011)
මෙහෙයුම් ආදායම US$ 3.43 billion (FY 2011)
ශුද්ධ ආදායම US$ 2.63 billion (FY 2011)
මුළු වත්කම් US$ 38.59 billion (FY 2011)
මුළු සමකොටස US$ 5.64 billion (FY 2011)
සේවකයන්103,300 (January 2011)
උපාංගයන්Dell Services
Alienware
Force10
වෙබ්අඩවියDell.com
විකුණනු ලබන්නේNASDAQDELL
NASDAQ-100 Component
S&P 500 Component

ඩෙල් (NASDAQDell, HKEX: 4331) යනු රුන්ඩ් රොක්, ටෙක්සාස් හී පිහිටා ඇති ඇමෙරිකානු බහුජාතික තොරතුරු තාක්ෂණික සංස්ථාවක් වන අතර, පරිගණක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා සහාය දක්වමින් සංවර්ධන සහ විකුණුම් කටයුතු ආදිය සිදු කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඩෙල්&oldid=496497" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි