ඩෘපල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"ඩෘපල්" යනු නිදහස් සහ විවෘත මූලාශ්‍ර අන්තර්ගත කලමනාකරන පද්ධතියකි.ඒ වගේම අන්තර්ගතයන් කලමනාකරන රමුවක්ඩ වේ."ඩෘපල්" ලිවීම සදහා පී.එච්.පී. පරිගණක භාශාව භවිතා කර ඇති අතර බෙදහැරීම කර තිබෙන්නේ පොදු මහජන බලපත්‍රය යටතේය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඩෘපල්&oldid=468946" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි