ඩිස්කවරි ටර්බෝ (ආසියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Discovery Turbo Asia
200px
Discovery Turbo logo
දියත් කළේ22 සැප්තැම්බර් 2008
Closed7 ජුලි 2014 (except HD feed)
ජාලයDiscovery Channel Asia
හිමිකාරිත්වයDiscovery Networks Asia-Pacific
රූප ආකෘතිය1080i (HDTV)
කලින් හැඳින්වුණේඩිස්කවරි රියල් ටයිම් (2004-2008)
ප්‍රතිස්ථාපනය වුණේDMAX Asia (SD Feed)
Availability
Satellite
DishHD
(Taiwan)
Channel 6594 (HD)
IPTV
now TV
(Hong Kong)
Channel 212 (HD)
HKBN bbTV
(Hong Kong)
Channel 733 (HD)