ඇනිමල් ප්ලැනට් ඉන්දියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Animal Planet
एनिमल प्लैनेट
Animal Planet Scandinavia.svg
දියත් කළේ29 මාර්තු 1999 (1999-03-29)
2 ජුනි 2014 (2014-06-02) (HD)
හිමිකාරිත්වයDiscovery Networks Asia
රූප ආකෘතිය576i (SD)
1080i (HD)
රටIndia
භාෂාවEnglish
Hindi
විකාශන ප්‍රදේශයIndia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Bhutan
සහෝදර නාළිකාව(න්)Discovery Channel
Discovery Channel Tamil
Discovery Travel & Living
වෙබ්අඩවියOfficial Site
Availability
Satellite
Dish TV
(ඉන්දියාව)
Channel 465 (SD), Channel 52 (HD)
TATA Sky
(ඉන්දියාව)
Channel 559 (SD)
Sun Direct
(ඉන්දියාව)
Channel 544 (SD)
Reliance Digital TV
(ඉන්දියාව)
Channel 553 (SD)
Videocon d2h
(ඉන්දියාව)
Channel 617 (SD)
Airtel digital TV
(ඉන්දියාව)
Channel 343 (SD)
Dialog TV
(ශ්‍රී ලංකාව)
Channel 42 (SD)
Dish Nepal
(නේපාලය)
Channel 36 (SD)
Cable
Hathway
(Mumbai, ඉන්දියාව)
Channel 454 (SD)
Asianet Digital TV
(ඉන්දියාව)
Channel 401 (SD)
UCS
(බංග්ලාදේශය)
Channel 41 (SD)
In Digital
(ඉන්දියාව)
Coming Soon (HD)
IPTV
PEO TV
(ශ්‍රී ලංකාව)
Channel 48 (SD)
PTCL Smart TV (Pakistan)Channel 73 (SD)