ඩිස්කවරි ටර්බෝ (ආසියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
(ඩිස්කවරි ටර්බෝ ආසියාව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Discovery Turbo Asia
ගොනුව:Discovery Turbo.svg
Discovery Turbo logo
දියත් කළේ22 සැප්තැම්බර් 2008
Closed7 ජුලි 2014 (except HD feed)
ජාලයDiscovery Channel Asia
හිමිකාරිත්වයDiscovery Networks Asia-Pacific
රූප ආකෘතිය1080i (HDTV)
කලින් හැඳින්වුණේඩිස්කවරි රියල් ටයිම් (2004-2008)
ප්‍රතිස්ථාපනය වුණේDMAX Asia (SD Feed)
Availability
Satellite
DishHD
(Taiwan)
Channel 6594 (HD)
IPTV
now TV
(Hong Kong)
Channel 212 (HD)
HKBN bbTV
(Hong Kong)
Channel 733 (HD)