ඩැක්ලට් නූආදිබු කලාපය (මොරිටේනියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
(ඩැක්ලට් නූආදිබු (මොරිටේනියාව) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
නූආදිබු හි වරාය

ඩැක්ලට් නූආදිබු කලාපය යනු මොරිටේනියාවේ පරිපාලන අංශයකි. එහි ප්‍රාදේශීය අගනුවර නූආදිබු වන අතර එය එහි වයඹ කෙළවරේ පිහිටා ඇති අතර කලාපයේ ජනගහනයෙන් 95% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාසය කරයි. වෙරළ තීරයේ ඉතිරි කොටස ගම්මාන වලින් විරල ලෙස ජනාකීර්ණ වන නමුත් කලාපයේ නැගෙනහිර බොහෝ දුරට ජනාකීර්ණ වේ.

ඩැක්ලට් නූආදිබු හි කලාපය