ඩයනා, වේල්සයෙහි කුමරිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඩයනා
වේල්සයෙහි කුමරිය (තවත්)
Международная Леонардо-премия 18 (cropped 2).jpg
ඩයනා, වේල්සයෙහි කුමරිය, මොස්කව් හිදී, 1995
උපතඩයනා ෆ්‍රාන්සස් ස්පෙන්සර්
1 ජූලි 1961(1961-07-01)
පාක් හවුස්, සැන්ඩ්‍රින්හම්, නෝර්ෆොල්ක්, එංගලන්තය
මරණය31 August 1997(1997-08-31) (වයස 36)
පිටී-සැල්පෙට්‍රීය රෝහල, පැරිසිය, ප්‍රංශය
භූමදානය6 සැප්තැම්බර්1997
ලේක් රවුන්ඩ් ඕවල්, අල්ත්‍රොප්, නෝර්ත්හැම්ප්ටන්ෂයර්, ඒංගලන්තය
වල්ලභයා
දරුවන්
වංශය
පියාජෝන් ස්පෙන්සර්, 8වන අර්ල් ස්පෙන්සර් වරයා
මවෆ්‍රාන්සස් ෂෑන්ඩ් කිඩ්
අත්සනඩයනාගේ අත්සන