ඩබ්. ඩි. එල්. ප්‍රනාන්දු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඩබ්. ඩි. එල්. ප්‍රනාන්දු
උපත
ඩෙවිඬ් ලයනල් ප්‍රනාන්දු

18 නොවැම්බර් 1914
මිය යාම
නොවැම්බර්
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
සංගණ්‍ය වන්නේකොළඹ හිටපු අධිකරණ වෛද්‍ය ප්‍රධානි

වෛද්‍ය ඩබ්. ඩි. එල්. ප්‍රනාන්දු තවද ඩෙවිඬ් ලයනල් ප්‍රනාන්දු (ඉංග්‍රීසි: W. D. L. Fernando) තවද (ඉංග්‍රීසි:Warusahennadige David Lionel Fernando (known as W. D. L. Fernando or simply WDL) යනු කොළඹ හිටපු අධිකරණ වෛද්‍ය ප්‍රධානීය.

ජීවන සටහන්[සංස්කරණය]

නොවැම්බර් වෛද්‍ය ලයනල් ප්‍රනාන්දු කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]