ඩබ්ලිව්.කේ.එච්. වෑගපිටිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
දේශබන්දු

ඩබ්ලිව්.කේ.එච්. වෑගපිටිය
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලාංකික

දේශබන්දු ඩබ්ලිව්.කේ.එච්. වෑගපිටිය (ඉංග්‍රීසි:  W. K. H. Wegapitiya), ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාරිකයෙකි. [1][2][3][4][3][5][6][7][8]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "නැව් තුනක් තියෙන ලාංකික ව්‍යාපාරිකයා". ඉරිදා ලංකාදීප. Retrieved 2019-09-19.
  2. "W.K.H. Wegapitiya Chairman / Group CEO". Retrieved 2019-09-19.
  3. 3.0 3.1 "W.K.H WEGAPITIYA". Retrieved 2019-09-19.
  4. "Wegapitiya Kattadiyalage H. Wegapitiya, MBA - Biography". Retrieved 2019-09-23.
  5. "LAUGFS Chairman Honoured with 'Hall of Fame' Award by FCCISL". Retrieved 2019-09-23.
  6. "Back to the roots for Wegapitiya - Successful Entrepreneurs". Retrieved 2019-09-23.
  7. "Mr. W. K. H. Wegapitiya". COYLE. Retrieved 2019-09-23.
  8. "Laugfs Holdings Chairman W.K.H. Wegapitiya to speak at TMC May Members Meet". Retrieved 2019-09-23.