ටෙලෙමුන්දෝ

විකිපීඩියා වෙතින්

ටෙලෙමුන්දෝ (Telemundo) එන්බීසී උනිවෙර්සල් සතු ඇමරිකානු ජනපද ස්පාඤ්ඤ භාෂා රූපවාහිනී ජාලයකි. එය 1984 දී ආරම්භ කරන ලදී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටෙලෙමුන්දෝ&oldid=559448" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි