ජෝර්ජියා

විකිපීඩියා වෙතින්

ජෝර්ජියා යන්නට ප්‍රමුඛ අර්ථ දෙකක් ඇත:

ජෝර්ජියා යන්න පහත දෑ ට ද යොමු විය හැක:

ස්ථාන[සංස්කරණය]

Media and entertainment[සංස්කරණය]

Ships[සංස්කරණය]

වෙනත් භාවිතා[සංස්කරණය]

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජෝර්ජියා&oldid=628702" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි