ජෝන් ෆ්‍රෙඩ්රික් ඩැනියෙල්

විකිපීඩියා වෙතින්
ජෝන් ෆ්‍රෙඩ්රික් ඩැනියෙල්
උපත12 මාර්තු 1790
මියගිය දිනය13 මාර්තු1845
ජාතිකත්වයඉංග්‍රීසි
උගත් ශාස්ත්‍රාලයඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය (සිවිල් නීතිය පිළිබඳ ආචාර්ය) (1842)
සම්මානකෝප්ලි පදක්කම (1837)
Scientific career
ක්ෂේත්‍රයරසායනික විද්‍යාව
භෞතික විද්‍යාව
ආයතනකිංස් කොලෙජ් ලන්ඩනය

ජෝන් ෆ්‍රෙඩ්රික් ඩැනියෙල් (12 මාර්තු 1790 – 13 මාර්තු 1845) යනු ඉංග්‍රීසි රසායනඥයෙකු සහ භෞතිකඥයෙකු විය.