ජී-ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
ජී-ස්ථානය
ග්‍රැෆර්න්බර්ග්-ස්ථානය
( ග්‍රැෆර්න්බර්ග්ගේ ස්ථානය)
ස්ත්‍රී අභ්‍යන්තර ලිංගික ව්‍යුහවිද්‍යාව රූප සටහනක්. ජී-ස්ථානය (6) පවතින බවට වාර්තා වන්නේ යෝනි මාර්ගය තුලට 5–8 සෙමී පමණ වන්නට මූත්‍ර මාර්ගය (9) සහ මූත්‍ර බොක්ක (3) පැත්තට වන්නටය.
Anatomical terminology

ග්‍රැෆර්න්බර්ග් ස්ථානය (ජර්මානු නාරිවේද අර්න්ස්ට් ග්‍රැෆර්න්බර්ග් අනුව යමින්) යනුවෙන්ද හැඳින්වෙන, ජී-ස්ථානය පිළිබඳ ලාක්ෂණික ගුණාංග ලෙසින් දැක්විය හැක්කේ උත්තේජනය කල විට ප්‍රබල ලිංගික පුබුදුවාලීම්, ශක්තිමත් සුරතාන්තයන් හා විභව්‍ය ස්ත්‍රී විමෝචනය ජනනය කල හැකි, යෝනි මාර්ගයෙහි පවතින කාමෝද්දීපක ප්‍රදේශයක ගතිලක්ෂණ ලෙසිනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජී-ස්ථානය&oldid=490546" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි