ජාතික කොඩි

විකිපීඩියා වෙතින්

යම් ජාතිකත්වයක් නියෝජනය කරන්නාවූ හෝ සංඛේතවත් කරන්නාවූ කොඩි ජාතික කොඩි වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතික_කොඩි&oldid=524604" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි