ජාතකට්ඨකථා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජාතකට්ඨකථා යනු ජාතක පාළි ඇසුරින් නිමැවූ අට්ඨකථා ග්‍රන්ථයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතකට්ඨකථා&oldid=351627" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි