ජාතකට්ඨකථා

විකිපීඩියා වෙතින්

ජාතකට්ඨකථා යනු ජාතක පාළි ඇසුරින් නිමැවූ අට්ඨකථා ග්‍රන්ථයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතකට්ඨකථා&oldid=469272" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි