ජාගුන්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ජාගුන්
කුඩා ජාගුන් ගලක්.
General
Category Nesosilicates
රසායනික සූත්‍රය zirconium silicate ZrSiO4
Strunz classification 09.AD.30
Crystal symmetry Tetragonal ditetragonal dipyramidal
H-M symbol: (4/m 2/m 2/m)
Space group: I 41/amd
Unit cell a = 6.607(1) Å, c = 5.982(1) Å; Z=4
Identification
පාට / පැහැය Reddish brown, yellow, green, blue, gray, colorless; in thin section, colorless to pale brown
Crystal habit tabular to prismatic crystals, irregular grains, massive
Crystal system Tetragonal
Twinning On {101}
Cleavage indistinct, on {110} and {111}
Fracture Conchoidal to uneven
Tenacity Brittle
Mohs scale hardness 7.5
Luster Vitreous to adamantine; greasy when metamict.
Streak White
Diaphaneity Transparent to opaque
Specific gravity 4.6–4.7
Optical properties Uniaxial (+)
Refractive index nω = 1.925–1.961
nε = 1.980–2.015, 1.75 when metamict
Birefringence δ = 0.047–0.055
Pleochroism Weak
Fusibility Infusible
Solubility Insoluble
Other characteristics Fluorescent and radioactive, may form pleochroic halos
References [1][2][3][4]
  1. Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W. and Nichols, Monte C., ed. "Zircon" (PDF). Handbook of Mineralogy. II (Silica, Silicates). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0962209716. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/zircon.pdf. 
  2. Zircon. Mindat
  3. Zircon. Webmineral
  4. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., ISBN 0-471-80580-7
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාගුන්&oldid=285759" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි