ජලයේ ගතිගුණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජලය සම්පතක් ලෙස හැදින්විය හැකිය.ජලයෙහි ගතිගුණ කීපයක් පහත දැක්වේ.


   @.ජලය අවර්ණය .
   @.ජලයට කිසිදු රසයක් නොමැත.       
   @.ජලයට කිසිදු ගදක් හෝ සුවදක් 
    නැත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජලයේ_ගතිගුණ&oldid=483780" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි