චින්තා ලක්‍ෂමී සිංහ ආරච්චි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
චින්තා ලක්‍ෂමී සිංහ ආරච්චි

වංග ග්‍රන්ථ ( බෙංගාලි ) සිංහලයට පරිවරථනය කල ලේඛිකාවකි.

පරිවර්තිත ග්‍රන්ථ[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

`