චක්‍රීය ආර්ථිකය

විකිපීඩියා වෙතින්

තාක්‍ෂණික සංඝටක ජෛවගෝලය වෙත නැවත එක් නොකිරීම සහ ජෛවීය සංඝටක ජෛවගෝලය වෙත සුරක්‍ෂිතව නැවත නොකිරීම අරමුණුකරකත් සහ ඒ සදහා සැලසුම් සකස්කලගත් කාර්මික ආර්ථික පොදුවේ චක්‍රීය ආර්ථික ලෙස හැඳින්වේ.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චක්‍රීය_ආර්ථිකය&oldid=312401" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි