ගොනුව:WIKIPEDIA SPOKEN ARTICLE - Universe (Part 1).oga

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

WIKIPEDIA_SPOKEN_ARTICLE_-_Universe_(Part_1).oga(Ogg Vorbis ශ්‍රව්‍ය ගොනුව, ප්‍රවර්තනය 13විනා 33තත්, 189 kbps)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය

This is the first part of a spoken word version of the Wikipedia article: Universe
Listen to this part (audio help)
Go to the next part

Dialect/AccentAmerican "
Duration13:32
දිනය
මූලාශ්‍රය
කර්තෘ

Speaker: marmenta

Universe

}}

බලපත්‍රීකරණය

w:en:Creative Commons

attribution share alike

මෙම ගොනුව ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් Attribution-Share Alike 3.0 Unported වරපත යටතේ අවසර ලබා ඇත.
ඔබ නිදහස්:
  • බෙදාහදා ගැනීමට – කාර්යය පිටපත් කිරීමට,බෙදා හැරීමට සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට
  • නැවත සංකලනය කිරීමට – කාර්යයට අනුවර්තනය වීමට
පහත කොන්දේසිවලට යටත්ව:
  • attribution – කතෘ හෝ බලපත්‍රදායකයා නිරූපනය කර ඇති ආකාරයට ඔබ විසින් කාර්යය ආරෝපණය කළ යුතුයි.(නමුත් ඔබ හෝ කාර්යයයේදී ඔබේ භාවිතය ඔවුන් විසින් අනුමත කරන බව හඟවන කිසිම ආකාරයකින් නොවේ.)
  • share alike – ඔබ වෙනස් කිරීම,පරිණාමනය කිරීම හෝ මෙම කාර්යය මත ගොඩනැගීම සිදු කරයි නම්,ඔබ ඵලිත කාර්යය බෙදා හරිනු ලබන්නේ මෙයට සමාන වූ බලපත්‍රයක් යටතේය.

ප්‍රකෘති පැටවුම් ලොගය

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2012-07-02 02:26 Marmenta 0×0× (19207246 bytes) {{Spoken article |title= Universe |time= 13:32 |user_name= marmenta |date= 2012-07-91 |oldid=468917217 |accent= American "|next_part= WIKPEDIA SPOKEN ARTICLE - Universe (Part 2).ogg }} {{subst:chc}}

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්05:58, 22 මැයි 2014
13විනා 33තත් (18.32 මෙ.බ.)FastilyClonefrom w:File:WIKPEDIA SPOKEN ARTICLE - Universe (Part 1).ogg (CM)

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:WIKIPEDIA_SPOKEN_ARTICLE_-_Universe_(Part_1).oga" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි