ගොනුව:Jacopo Tintoretto - The Liberation of Arsinoe - WGA22667.jpg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(1,539 × 900 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 194 කි.බ., MIME ශෛලිය: image/jpeg)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

Tintoretto: The Deliverance of Arsinoe  wikidata:Q11800904 
කලාකරු
creator QS:P170,Q9319
Tintoretto: The Deliverance of Arsinoe
මාතෘකාව
The Liberation of Arsinoe
label QS:Lde,"Rettung der Arsinoë"
label QS:Len,"The Liberation of Arsinoe"
label QS:Lfr,"La Libération d'Arsinoé"
Object type painting
Genre nude
Depicted people ඊජිප්තුවේ IVවන ආර්සිනෝයි
දිනය circa 1556
date QS:P571,+1556-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902
මධ්‍යම oil on canvas
medium QS:P186,Q296955;P186,Q4259259,P518,Q861259
මාන Height: 153 cm; Width: 251 cm
dimensions QS:P2048,153U174728;P2049,251U174728
institution QS:P195,Q4890
වත්මන් ස්ථානය
මූලාශ්‍රය/ඡායාරූප ශිල්පියා Web Gallery of Art:  Inkscape.svg Image Information icon.svg Info about artwork
අනෙකුත් අනුවාදයන්
Jacopo Tintoretto 030.jpg File:Jacopo Tintoretto 030.jpg

බලපත්‍රීකරණය

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්04:52, 18 ජූනි 2011 04:52, 18 ජූනි 2011වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,539 × 900 (194 කි.බ.)JarektUploadBot{{Artwork |artist = {{Creator:Jacopo Tintoretto}} |title = {{en|The Liberation of Arsinoe}} |description = |date = {{other date|ca|1556}} |medium = {{Oil on canvas}} |dimensions = {{s

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Jacopo_Tintoretto_-_The_Liberation_of_Arsinoe_-_WGA22667.jpg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි