ගොනුව:Edward VII in coronation robes.jpg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(1,936 × 2,728 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 1.3 මෙ.බ., MIME ශෛලිය: image/jpeg)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

anonymous: King Edward VII  wikidata:Q28050890 
කලාකරු
creator QS:P170,Q1855648
anonymous: King Edward VII
Object type painting
Genre portrait
විස්තරය
Portrait of King Edward VII (1841-1910)
Depicted people එක්සත් රාජධානියෙහි හත්වන එඩ්වඩ් රජ
දිනය 1902 replica of 1901 portrait
මධ්‍යම oil on canvas
medium QS:P186,Q296955;P186,Q4259259,P518,Q861259
මාන Height: 275.6 cm; Width: 180.3 cm
dimensions QS:P2048,+275.6U174728;P2049,+180.3U174728
institution QS:P195,Q238587
පරිග්‍රහණ අංකය
NPG 1691
වස්තුවේ ඉතිහාසය given to the National Portrait Gallery, London in 1912. See source website for additional information.
යොමුවන්
මූලාශ්‍රය/ඡායාරූප ශිල්පියා

National Portrait Gallery: NPG 1691

Nuvola apps important yellow.svg

While Commons policy accepts the use of this media,
one or more third parties have made copyright claims against Wikimedia Commons in relation to the work from which this is sourced or a purely mechanical reproduction thereof. This may be due to recognition of the "sweat of the brow" doctrine, allowing works to be eligible for protection through skill and labour, and not purely by originality as is the case in the United States (where this website is hosted). These claims may or may not be valid in all jurisdictions. As such, use of this image in the jurisdiction of the claimant or other countries may be regarded as copyright infringement. Please see Commons:When to use the PD-Art tag for more information.

See User:Dcoetzee/NPG legal threat for original threat and National Portrait Gallery and Wikimedia Foundation copyright dispute for more information.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.
This set of images was gathered by User:Dcoetzee from the National Portrait Gallery, London website using a special tool. All images in this batch have been confirmed as author died before 1939 according to the official death date listed by the NPG.

බලපත්‍රීකරණය

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

The author died in 1927, so this work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 80 years or less.


This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1924.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්10:21, 14 මැයි 2009 10:21, 14 මැයි 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,936 × 2,728 (1.3 මෙ.බ.)DcoetzeeHigher quality, higher resolution
00:56, 29 ජනවාරි 2007 00:56, 29 ජනවාරි 2007වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,548 × 2,144 (621 කි.බ.)Carolusold portrait

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Edward_VII_in_coronation_robes.jpg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි